De inhoud van deze website is gebaseerd op de richtlijn.

Stappenplan behandeling

De 6 stappen voor een optimale behandeling van volwassenen met overgewicht en obesitas

Voor de optimale behandeling van volwassen met overgewicht en obesitas is het van belang om een plan van aanpak op te stellen. Het opstellen van een plan van aanpak bestaat grofweg uit de volgende stappen:

  • Vraag toestemming om over overgewicht te praten.
  • Bepaal het gewichtsgerelateerde gezondheidsrisico (GGR)
  • Ga na welke onderliggende oorzaken en/of bijdragende en/of in stand houdende factoren ten grondslag liggen aan het overgewicht of de obesitas. En optimaliseer of behandel deze waar mogelijk.
  • Bespreek intrinsieke motivatie.
  • Breng voor het individu relevante uitkomstmaten in kaart en maak behandelplan op maat.
  • Zorg dat de behandeling gestart, gemonitord en geëvalueerd wordt.