De inhoud van deze website is gebaseerd op de richtlijn.

Behandelingen en mogelijkheden

Er zijn steeds meer behandelingen beschikbaar voor de aanpak van overgewicht en obesitas, zowel in het kader van geïndiceerde als zorggerelateerde preventie. Het is belangrijk dat de kans op toename van licht naar matig verhoogd GGR geminimaliseerd wordt (zie ‘Tabel 2). Daarom wordt in module 2.13 van de richtlijn ook kort benoemd wat een zorgverlener kan doen tijdens de geïndiceerde preventie.

Ga naar module 13 van de aanbevelingen pagina

Gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico (GGR) en indicatie algemene behandelmogelijkheden

Het gewichtsgerelateerde gezondheidsrisico (GGR) geeft aan in welke mate het gezondheidsrisico verhoogd is bij iemand met overgewicht/obesitas. De gezondheidsrisico’s bij overgewicht/obesitas worden in belangrijke mate bepaald door de lichaamsvetverdeling. Vooral de hoeveelheid vet in de buikholte (viscerale vet) verhoogt het risico op cardiometabole gezondheidsproblemen. Dit is de reden dat naast de BMI ook de buikomvang en aanwezige comorbiditeit van groot belang zijn bij de bepaling van het gezondheidsrisico bij volwassenen met overgewicht of obesitas. De GGR is de maat voor indicatie van passende behandelmogelijkheden in de zorg. Bijgaande tabel geeft een handig overzicht hiervan. Aangezien het belangrijk is dat zo vroeg mogelijk passende ondersteuning wordt ingezet bij het ontstaan van overgewicht, is ook aangegeven wat een zorgverlener kan doen tijdens de geïndiceerde preventie.

Toelichting

Inzet van extra hulp en/of zorg bij aanwezige andere factoren dan leefstijl, is een cruciaal onderdeel van het totale behandelplan. Denk aan factoren als sociaaleconomisch, psychisch, medicamenteus, hormonaal, hypothalaam of (mono)genetisch – deze dienen alle in kaart gebracht te zijn tijdens de diagnostische fase. Zie Mogelijke oorzaken en de te nemen acties op deze website voor de passende hulp en/of zorg bij aanwezigheid van die specifieke factoren.
Download de tabel

Mogelijke oorzaken en de te nemen acties

Niet alleen een ongezonde leefstijl kan overgewicht of obesitas veroorzaken, maar ook andere oorzaken en bijdragende factoren spelen vaak een rol.